Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

Archive for એપ્રિલ, 2011

૧) એક સામ્યઃ નઝિબ અબુ અફાશ (૧૯૪૬)

હું ભૂતકાળનું સ્વપ્ન નિહાળુ
અને ભવિષ્ય જાણી જોઈ ભૂલું,
નરકની મઢેલી ભીંતોમાં
જીવવાનું શેષ ખર્ચી નાખતા.
હું કહું એને નરપશુનો આવાસ,
નરપશુ એને માણસનું ઘર કહે.
હું આ છું.
૪-૨૭-૨૦૧૧

૨) જો હું મરું-લીના તીબી (૧૯૬૩)

જો હું મરું તો કોણ સલામ મોકલશે મને
કોણ હટાવશે મારા કપાળ પરથી ભાર
કોણ બીડશે મારી આંખો
જો હું મરું તો કોણ ગાશે પ્રાર્થના મારા કાનમાં
કોણ મૂકશે એના તકીયે મારું મસ્તક
જો હું મરું કોણ આપશે દિલાસો મારી માને
અને પછી રડશે સંતઈને
જો હું મરું
જો હું એકાએક મરું
કોણ મારું હ્રૂદય તરામાંથી ફેરવશે ?
૪-૨૭-૨૦૧૧

(વધુ…)

Advertisements

Read Full Post »