Feeds:
પોસ્ટો
ટિપ્પણીઓ

મારી મા મત આપવા જાય છે

By Judith Harris  America

અમે પાંચેક મકાન વટાવ્યાં

પ્રથમિક શાળા તરફ

મારી મની ઊંચી એડીઓ

રમત મેદાનની અશ્મરીમાં ચચરી,

અમે બાજુના દરવજેથી પ્રવેશ્યા.

લાંબી પરશાળને અંતે,

હાલોવિનના મુખત્રાણથી શણગારેલ

સ્વસ્થ્ય વિભાગનું સુરક્ષા પોસ્ટર-

અમે બાણાકારને અનુસર્યા

ત્રીજા ધોરણના વર્ગખંડ તરફ.

મારી મા એકલી ગઈ

મત્દાન ઓરડીમા,પાછળ પડદો પાડતી

મને કેવળ એની પીઠ દેખતી હતી

કરચલી વાળા પ્લસ્ટિકમાં વિયાએલી.

ક્યારેક અદ્રશ્ય થતી, પાછી દેખાદેતી

એની કોણીપર વક્ર પાકીટ સાથે

અમારા મેયરનું બટન એના કૉલરે ભેરવેલું ,

તેમ છતાં મને દેખાતું હતું _પસંદ કરવું

એટલે અનુસરવું જે નિશ્ચિત

કરયેલું છે.

અમે પાછાં વળ્યાં

ગલીમાં વળવા નવો રસ્તો શોધતાં

અમારાં ફૂલોને નામ આપતાં

અને સિધ્ધહસ્ત માણસ.

જેમ જેમ મળ્યાં, મે તેમના નામ મોટેથી ઉચાર્યા.

ઘેર પાછા ફરતાં ,જીર્ણશીર્ણ ઘેર,

એકનિષ્ઠ બત્તી ચાલુ હતી,

રોજિંદુ માંસ,

મને યાદ છે, વર્ગખંડમાં જે ફેરવાયો હતો

મતદાન સ્થળમાં –

ત્યાં બે માતાઓ હતી,ચર્ચા કરતી,

બાળકોની બેઠકમાં ભીંસાયેલી.

૧૧/૬/૨૦૧૮

My Mother Goes to Vote

By Judith Harris

We walked five blocks

to the elementary school,

my mother’s high heels

crunching through playground gravel.

We entered through a side door.

Down the long corridor,

decorated with Halloween masks,

health department safety posters—

we followed the arrows

to the third grade classroom.

My mother stepped alone

into the booth, pulling the curtain behind her.

I could see only the backs of her

calves in crinkled nylons.

A partial vanishing, then reappearing

pocketbook crooked on her elbow,

our mayor’s button pinned to her lapel.

Even then I could see—to choose

is to follow what has already

been decided.

We marched back out

finding a new way back down streets

named for flowers

and accomplished men.

I said their names out loud, as we found

our way home, to the cramped house,

the devoted porch light left on,

the customary meatloaf.

I remember, in the classroom converted

into a voting place—

there were two mothers, conversing,

squeezed into the children’s desk chairs.

Poem copyright ©2012 by Judith Harris, whose most recent book of poems, Night Garden, is forthcoming from Tiger Bark Press, spring 2013. Poem reprinted by permission of Judith Harris and the publisher

Advertisements

પીળો વિષય

મેં જોયા ડુંગરા

પન્ખરમા પીળા દડાવાળા.

મેં સળગાવ્યા મકાઇના ખેતર

નારંગી અને પીળચટ્ટાં ઝૂંડ

અને હું પંપકીન તરીકે ઓળખાવાયો

ઑક્ટૉબરના છેલ્લા દિવસે

જ્યારે પરોઢ ફાટે

બાળકો હથમાં હાથ ઝાલી રખડે

અને મારા ફરતે આંટા મારે

ભૂતના ગીત ગાતાં

અને લાગણીના ચન્દ્રને પ્રેમ કરતાંઃ

હું થઈ જાઉં લટકતું ફાનસ

ભયાનક દંતાળુ

અને બાળકો જાણૅૅૅ છે

હું ઠગું છું

અનુ ૧૧/૫/૨૦૧૮

Theme in Yellow
By Carl Sandburg
I spot the hills
With yellow balls in autumn.
I light the prairie cornfields
Orange and tawny gold clusters
And I am called pumpkins.
On the last of October
When dusk is fallen
Children join hands
And circle round me
Singing ghost songs
And love to the harvest moon;
I am a jack-o’-lantern
With terrible teeth
And the children know
I am fooling.

સફો માટે

તો ભલે મારૂં સંગિત લગે ઈપ્સિત
સરખામણીમાં
તારી ( જરૂરી છે એવું )

તો ભલે હું પ્રિય હોઉં
( જેમ તું હતી )
બેસુમાર સુંદર

તો ભલે તને શોધું
અને તારા ગીત ( સદાકાળ )
આપણી વચ્ચે
આ ભયંકર સમયે.
૬/૧૬/૨૦૧૮

The Lyric In A Time of War
By Eloise Klein Healy

for Sappho

Let my music be found wanting
in comparison
to yours (as it must)

let me be found loving
(as you were)
extravagantly the beautiful

let me find you
and the song (forever)
between us

in these terrible times

હું પીડાઉં છું
સંજુકી બારી જેવું

હું હજું પીડાઉં છું
ખૂલ્લી અંધારી ઓરડીમાંના
મૂળાક્ષરો જેવું

મૃત પાંદડા
ભીની ધરતી પરના
ફોરાં જેને હતી જ નહીં શક્યતા
પાંદડાં અનુભવવા પદ્ચિન્હ મેળવવા…

કદાચ કોક દિ હું લખતો હોઈશ
દળદાર કથા અંધકારની

અનુ. ૬/૧૪/૨૦૧૮

stairway to bliss

i suffer
like evening window

i still suffer
like the alphabets
in an open dark room

rain drop on
dead leaves, the wet soil
that had no chances
to get footprints to feel lives…

may be someday i”ll be writing
a good story of darkness….

bratashuddha

પ્રાર્થના

ઈશ્વર મારે
મારા સાગરીદ તરીકે જોઇએ છે
જે વિતાવે એક રાત્રિ
અપ્રતિષ્ઠિત
ગરોમ
અને શનિવારે
મોડો ઊઠે

ઈશ્વર
જે શેરીઓમા
સીસોટિઓ વગાડતો ફરે
અને પોતાની
પ્રેમિકાના હોઠ પાસે
ધરુજે

ઈશ્વર
જે કતારમાં ઊભો રહે
સિનેમાઘરોના દર્વાજે
અને પસંદ કરે કૉફી પીવાની

ઈશ્વર
જે થૂંકે
લોહી
ક્ષયથી અને
એની પાસે નથી
પૂરતા પૈસા બસ્ભાડામના

ઈશ્વર
બેફાન
પાડી નંખાયો
પોલિસના
નાના ડંડાથી
દેખવ્કારો સાથે

ઈશ્વર
મૂતરી પડે
ભયથી
રિબામણી માટૅ
ભડ્કે બળતા
વિજધ્રૂવ સામે

ઈશ્વર
જે પીડાય
છેવટના
હાડકા સુધી અને
હવામાં બચકાં ભરે
વેદનામાં

બેકાર ઈશ્વર
હડતાળિયો ઈશ્વર
ભૂખ્યો ઈશ્વર
ભાગેડું ઈશ્વર
નિસ્કસિત ઈશ્વર
એક સંતપ્ત ઈશ્વર

ઈશ્વર
જે વાંછે
જેલમાંથી
શિષ્ટાચારમાં
પરિવર્તન

મારે જોઈએ
ઈશ્વર જેવો ઈતર
ઈશ્વર

એરિઝોન પ્રેસમાંથી ૨૦૦૨ માં પ્રકાશિત ” રાત્રિની અન્યતર બાજુ” માંથી સર્જક દ્વારા અનુવાદિત કવિતાનો અનુવાદ.
૬/૧૦/૨૦૧૮

present for poetry day

love

આ હ્રદય

કાગળનો

પાતળો કકડો છે.

અડધો જાંબળી,અડધો

ગુલબી.

ત્રાંસી આંખે

એ ધબકે.

ચળક્તુ મુખ

જે રંગ છે

ઇન્દ્રધનુષના.

તરંગી હાથ

ને તરંગી પગ

સઘળે સળવળે.

આંટાવાળા વાળ

ખૂરશી જેટલા વક્ર..

હ્રદય

છે એ હ્રદય

અન્યતરના પ્રેમમાં.

અનુ. ૩/૨૧/૨૦૧૮

(એપ્રિલ ૨૦૧૮ પોએટ્રી મેગઝિન માથી.૦)

BY SHANI-AFTER{LOVE IS A PURPLE ANGEL}BY Hoa Nguyen]

હું તારી હયતિ અનાકાર કરું છું
વાસ્તુશાસ્ત્રથી, નુસખાથી
હુંતારો સ્વર પરત ચોંટાદી દૌં
તારો તાર સાધી આપું
જીવ્હા
તારા ધડમાં લખાયેલી
બ્લીચ,પવન,વાસણો ધોવાના પાણીથી ધોવાયેલી
હું હજું એને વાંચી શકું છું
એ એક્સ્રેમાં જે તું હજું લઈ ફરું છું
તારા પ્રદર્શન ગેલેરીના જોસદાન તરીકે
અને ડ્રોઅરના તળીએની ધૂળ તરીકે
અને એક જે તારા મોજાંઓમાં ભરાઈ રહેલી
અને આ દરેક તેજાબી વર્ષા વરસ દરમ્યાન
જેણે ધોયાં છે તારા હાદકાં ધોયાં છે ચાંદીના ઢોળ સમ.
અનુ. ૧૨/૧૨/૨૦૧૭
I translate your life
with feng shui, receipes,

I glue back your vocal cords
I tune the voice you had,
the tongue
written in your body

washed away by bleach, wind, the water of
dishes

i can read it still
in those x-rays you carry around
as your portfolio for gallerists,

and in the dust at the bottom of drawers
and in that one left inside gloves

during all these years of acid rain,
that have cleaned your bones like silverware.
Italy > Elisa Biagini > I TRANSLATE YOUR LIFE
© 2004, Elisa Biagini
From: L’Ospite Go
Publisher: Einaudi
ISBN: 88-06-16175-X